CÔNG TY XĂNG DẦU KHU VỰC V - TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG

CÔNG TY XĂNG DẦU KHU VỰC V TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG

Vị trí 1: Công nhân xăng dầu - 04 người

Vị trí 2: Công nhân vận hành máy bơm - 02 người

Điều kiện: Tuổi từ 18 trở lên, tốt nghiệp phổ thông.

Hồ sơ dự tuyển: Lý lịch, giấy khám sức khỏe, CMND, hộ khẩu, giấy khai sinh, đơn xin việc, 02 ảnh (4x6), bằng nghề các ngành theo công việc đăng ký tham gia dự tuyển (bản sao công chứng).

Giới thiệu hoạt động Hợp tác Quốc tế

Toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế về giáo dục đã trở thành xu thế tất yếu. Chính vì vậy, hội nhập quốc tế sâu, rộng về giáo dục và đào tạo là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Trường Cao đẳng Công nghệ (CĐCN).

Là một trường thành viên của Đại học Đà Nẵng - một Đại học vùng trọng điểm của cả nước, một trường đào tạo theo hướng ứng dụng công nghệ, Trường CĐCN nhận thức được rằng chỉ thông qua hợp tác và hội nhập quốc tế nhà trường mới có thể tiếp cận với  tri thức mới, những mô hình giáo dục và đào tạo hiện đại, tranh thủ các nguồn lực bên ngoài nhằm phát triển nguồn nhân lực, tăng cường cơ sở vật chất, khẳng định vị thế về chất lượng đào tạo, phát triển nghiên cứu ứng dụng phục vụ địa phương.