Sidebar

Danh mục sách, giáo tình tham khảo

TT

Tên sách

Nhà xuất bản

Năm xuất bản

Tác giả

1

Từ điển: “543 từ vật dụng, chi tiết cơ khí thông dụng Nhật - Việt”

NXB Xây dựng Hà Nội

2018

Phùng Minh Tùng, Mai Hoàng

2

Modélisation de l’assise d’un fauteuil roulant pour handicapés;

Editions Universitaires Europeennes. ISBN-13: 978-620-2-28411-0; ISBN-10: 6202284110

2018

Chủ biên: Bùi Hệ Thống. Đồng tác giả: Karl DEBRAY, Philippe LESTRIEZ

3

Giáo trình: "Lý thuyết và thực hành vẽ trên máy tính AutoCAD 2011"

Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông Hà Nội phát hành

2011

Nguyễn Lê Châu Thành

4

Giáo trình: "Lý thuyết và thực hành vẽ trên máy tính AutoCAD 2008-2004-2000"

Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông Hà Nội phát hành

2010

Nguyễn Lê Châu Thành

Nguyễn Minh Tiến, Phạm Minh Mận, Bùi Hệ Thống

5

Lý thuyết thực hành vẽ thiết kế trên máy tính

Nhà xuất bản Đà Nãng

2008

Nguyễn Lê Châu Thành

Trần Lực Sỹ

6

Thiết kế và chế tạo khuôn mẫu với Pro/Engineer Wildfire

Nhà xuất bản Giao Thông Vận Tải,

2006

Ngô Tấn Thống, Nguyễn Thế Tranh.

7

Hướng dẫn sử dụng Pro/Engineer Wildfire, năm 2005

Nhà xuất bản Giao Thông Vận Tải

2005

Nguyễn Văn Yến,  

Ngô Tấn Thống.

8

Mastercam 9.1 lập trình CNC nâng cao tập I.

Nhà xuất bản Giao Thông Vận Tải

 

2004

Nguyễn Văn Yến,

 Ngô Tấn Thống