Sidebar

Giới thiệu Bộ môn Cơ Điện Tử

Bộ môn Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử với hạt nhân là thuật ngữ “Cơ điện tử”, một khái niệm được hình thành trong thập niên 70 của thế kỷ 20. Bản chất của Cơ điện tử là sự “liên kết cộng năng của nhiều lĩnh vực để tạo ra những sản phẩm mới có những tính năng vượt trội”. Có thể hiểu một cách giản đơn: Cơ điện tử về cơ bản là sự kết hợp phức hợp của các ngành cơ khí, điện, điện tử, điều khiển và tin học. 

Ngành công nghệ kỹ thuật cơ điện tử hướng đến việc cho ra đời những sản phẩm thông minh ứng dụng công nghệ cao, không những trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp mà còn phát triển mạnh trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp nhằm tăng suất lao động, giảm lao động thủ công, giảm giá thành sản phẩm, đồng thời tăng chất lượng sản phẩm, giảm ô nhiễm môi trường…

CĐT.jpg

Vì vậy nhiệm vụ của Bộ môn là đào tạo ra những Kỹ sư có kiến thức khoa học cơ bản, kiến thức cơ sở chuyên ngành về Cơ Điện tử, Sản xuất tự động; có khả năng phân tích, giải quyết vấn đề và đánh giá các giải pháp trong các hệ thống sản xuất tự động, hệ thống Cơ điện tử trong công nghiệp; có kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm; có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo để giải quyết những vấn đề thuộc chuyên ngành được đào tạo đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành và xã hội; có khả năng áp dụng những nguyên lý kỹ thuật cơ bản, kỹ năng thực hành cao và các kỹ năng kỹ thuật để đảm đương công việc của người kỹ sư Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử.

Hiện nay, Bộ môn Tự động hóa có 8 cán bộ cơ hữu đang giảng dạy và nghiên cứu, trong đó 4 Tiến sĩ, 4 Thạc sĩ. Ngoài các cán bộ giảng dạy ở Bộ môn còn có sự tham gia giảng dạy của các Giảng viên của Bộ môn Kỹ thuật Cơ điện tử - Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng.

Thông tin liên lạc

·         Bộ môn Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử, Khoa  Cơ khí

·         Văn phòng: Xưởng Cơ Điện tử, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng.

·         Điện thoại: +84 (0)236 3 894883

·         Địa chỉ: Số 48 Cao Thắng, Phường Thanh Bình, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

Phụ trách bộ môn

·         Trưởng bộ môn: TS. Trần Ngô Quốc Huy

·         Email: tnqhuy@ute.udn.vn

·         Tel: 0983142569