Sidebar

Giới thiệu Bộ môn Cơ Nhiệt- Điện lạnh

Lịch sử hình thành và phát triển:

CN-ĐL.jpg

Cùng với lịch sử hình thành và phát triển lâu đời của trường Kỹ thuật Đà Nẵng (1962), sau đó là Trường Công nhân Kỹ thuật Nguyễn Văn Trỗi (1976), trường Cao đẳng Công nghệ (1994) và nay là trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật (2017), ngành Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt là một trong những ngành có mặt ngay từ ngày đầu tiên thành lập trường. Cùng với Nhà trường, bộ môn Cơ Nhiệt- Điện lạnh đã không ngừng phát triển lớn mạnh với đội ngũ giảng viên trẻ tuổi, có trình độ và tâm huyết được đào tạo bài bản từ trong nước và nước ngoài. Đảm bảo tốt nhiệm vụ giảng dạy, đào tạo và nghiên cứu khoa học ứng dụng như định hướng phát triển của Nhà trường. Hiện nay, Bộ môn Cơ Nhiệt- Điện lạnh có 6 cán bộ cơ hữu đang giảng dạy và nghiên cứu, trong đó có 3 Tiến sĩ, 3 Thạc sĩ với học hàm là 1 Phó Giáo Sư, 2 Giảng viên Chính, 2 Giảng viên và 1 Giáo viên. Ngoài các cán bộ giảng dạy ở Bộ môn còn có sự tham gia giảng dạy của các Giảng viên Khoa Nhiệt - Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng và mời thỉnh giảng từ đơn vị liên kết đào tạo bên ngoài.

Thông tin liên lạc

        Bộ môn Cơ Nhiệt- Điện lạnh, Khoa Cơ khí.

        Văn phòng: Xưởng Nhiệt- Máy lạnh, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng.

        Điện thoại: +84 (0)236 3 894883

        Địa chỉ: Số 48 Cao Thắng, Phường Thanh Bình, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

Phụ trách bộ môn

        Trưởng bộ môn: GVC.Ths. Nguyễn Công Vinh

        Email: ncvinh@ute.udn.vn ;

        Tel: 0983744171