Sidebar

Giới thiệu Bộ môn Cơ khí Otô

CKOT.jpg

Cùng với lịch sử hình thành và phát triển lâu đời của trường Kỹ thuật Đà Nẵng (1962), sau sau đó là Trường Công nhân Kỹ thuật Nguyễn Văn Trỗi (1976), trường Cao đẳng Công nghệ (1994) và nay là trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật (2017), ngành Công nghệ Kỹ thuật Ô tô là một trong những ngành có mặt ngay từ ngày đầu tiên thành lập trường. Cùng với Nhà trường, bộ môn Công nghệ Cơ khí ô tô đã không ngừng phát triển lớn mạnh với đội ngũ giảng viên trẻ tuổi, có trình độ và tâm huyết được đào tạo bài bản từ các nước tiên tiến và các trường đại học uy tín trong nước. Đảm bảo tốt nhiệm vụ giảng dạy, đào tạo và nghiên cứu khoa học ứng dụng như định hướng phát triền của Nhà trường. Hiện nay, Bộ môn Cơ khí Ô tô có 8 cán bộ cơ hữu đang giảng dạy và nghiên cứu, trong đó 1 Tiến sĩ, 4 Thạc sĩ. Ngoài các cán bộ giảng dạy ở Bộ môn còn có sự tham gia giảng dạy của các Giảng viên Khoa Cơ khí Giao thông - Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng.

Thông tin liên lạc

·         Bộ môn Cơ khí Ô tô, Khoa Cơ khí

·         Văn phòng: Xưởng Cơ khí Ô tô, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng.

·         Điện thoại: +84 (0)236 3 894883

·         Địa chỉ: Số 48 Cao Thắng, Phường Thanh Bình, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

Phụ trách bộ môn

·         Trưởng bộ môn: TS. Bùi Văn Hùng

·         Email: bvhung@ute.udn.vn

·         Tel: